•    
  •    
Báo người lao động - Thế giới việc làm
13/04/2018 - 11:04 | Lượt xem: 85

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, đề nghị Chính phủ cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề, cân đối, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. 

Ngày 12.4, Bộ LĐ-TB-XH và Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức hội thảo Chính sách giải pháp tín dụng và phát triển đào tạo nghề, tạo việc làm dành cho người khuyết tật.

Theo ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, hiện cả nước có khoảng 8 triệu người khuyết tật, trong đó 65% số người trong độ tuổi lao động và khoảng 40% còn khả năng lao động.

Từ năm 2014 đến nay ngân sách nhà nước không bổ sung nguồn vốn cho Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm để ngân hàng chính sách xã hội cho vay giải quyết việc làm mà chỉ thực hiện cho vay bằng vốn quay vòng, nên lao động là người khuyết tật cũng không có điều kiện tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi tạo việc làm. Bên cạnh đó, Chính phủ chưa có cơ chế và chưa phân bố nguồn vốn cho vay cho đối tượng này.

Ông Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội, đề nghị Chính phủ cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nghề, cân đối, bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách. 

 
Thu Hằng
( Thanh Niên )

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Kỹ năng nghề nghiệp

“Né bẫy” của nhà tuyển dụng khi đi phỏng vấn
23/04/2018 - 09:04 | Lượt xem: 71

Các câu hỏi tuyển dụng sinh ra là để thử thách ứng viên. Và các nhà tuyển dụng lão luyện sẽ có những cách thức vô cùng khéo léo để tìm ra ứng cử viên hoàn hảo.

Nhận biết về quấy rối tình dục ở nơi làm việc
20/04/2018 - 11:04 | Lượt xem: 94

Kể chuyện cười tục tĩu, có các cử chỉ, động chạm khiếm nhã, chia sẻ các nội dung không thích hợp... đều là biểu hiện của quấy rối tình dục mà nhiều người không nhận ra.