•    
  •    
Báo người lao động - Thế giới việc làm
22/01/2018 - 09:01 | Lượt xem: 305

Người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí.

Nghị định số 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12-3-2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm trong đó có việc tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), hỗ trợ, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động (NLĐ).  

Tham gia BHTN

Hồ sơ tham gia BHTN là hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, trong đó bao gồm nội dung cụ thể về tham gia BHTN. Người sử dụng lao động lập và nộp hồ sơ tham gia BHTN của NLĐ cho tổ chức bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc của NLĐ có hiệu lực.

Trường hợp NLĐ đã giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng trước ngày 1-1-2015 và đang thực hiện hợp đồng lao động này thì người sử dụng lao động phải tham gia BHTN cho những NLĐ này nếu thời hạn kết thúc hợp đồng còn ít nhất 3 tháng trở lên.

 Người lao động được giới thiệu việc làm tại ngày hội việc làm diễn ra ở TP HCM

Trường hợp NLĐ giao kết nhiều hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 điều 43 Luật Việc làm và đang tham gia BHTN theo hợp đồng lao động giao kết có hiệu lực đầu tiên mà khi chấm dứt hoặc thay đổi hợp đồng dẫn đến NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHTN thì NLĐ và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia BHTN của hợp đồng lao động giao kết có hiệu lực kế tiếp có trách nhiệm tham gia BHTN theo quy định của pháp luật.

Trường hợp NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật thì NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHTN trong thời gian này.

Đóng BHTN

Thời điểm đóng BHTN của người sử dụng lao động và NLĐ là thời điểm đóng BHXH bắt buộc.

NLĐ đang đóng BHTN là NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN và được tổ chức bảo hiểm xã hội xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau: NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội; NLĐ có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị.

Tháng đóng BHTN của NLĐ được tính nếu người sử dụng lao động và NLĐ đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc và đã đóng BHTN.

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

NLĐ quy định tại khoản 1 điều 43 Luật Việc làm đang đóng BHTN bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí thông qua trung tâm dịch vụ việc làm (DVVL).

Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm: NLĐ ghi đầy đủ các thông tin vào phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và nộp trực tiếp cho trung tâm DVVL. Trung tâm DVVL thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm trên cơ sở nhu cầu, khả năng của NLĐ và nhu cầu của thị trường lao động. Trung tâm DVVL bố trí nhân sự và cơ sở vật chất để tổ chức thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm.

 

Liên hệ ngay khi có nhu cầu
NLĐ có nhu cầu tư vấn, giới thiệu việc làm vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, số 106/14D Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP HCM. Điện thoại: (028) 35147187

 

 

Bài và ảnh: NGUYÊN KHÔI
( Người Lao Động )

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Kỹ năng nghề nghiệp

5 dấu hiệu cho thấy bạn không được lòng sếp
04/06/2018 - 10:06 | Lượt xem: 1,134

Ấn tượng của sếp về bạn rất quan trọng, do họ là người ảnh hưởng trực tiếp tới công việc, khả năng thăng tiến hay thu nhập của bạn.

7 cách ứng xử trong cuộc sống hằng ngày với đồng nghiệp khó nhằn
21/05/2018 - 09:05 | Lượt xem: 970

Nếu muốn sự nghiệp thăng tiến, và duy trì được sự hòa nhã, bạn phải học cách chung sống hòa bình với những đồng nghiệp khó khằn tại chốn công sở.