•    
  •    
Thông Tin Chung
Đơn vị / Ứng viên: Xin lai xe - Giới tính: Nam
Vị trí tuyển dụng / Ứng tuyển: Lái xe
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ: 0945491958
Thông Tin Chi Tiết
Kinh nghiệm 14 nam lai xe nay muốn tim việc lai xe đua rước từ 4cho đen 50 chổ ở khu vực quan 9,thủ Đức

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Thông tin liên hệ: 0945491958

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Kỹ năng nghề nghiệp

Điều không nên nói với đồng nghiệp
26/10/2020 - 02:10 | Lượt xem: 12

Ứng xử nơi công sở là điều không hề dễ dàng với nhiều người. Để không bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp và kém tế nhị, bạn nên tránh một số điều sau đây

Điều không nên nói với đồng nghiệp
26/10/2020 - 02:10 | Lượt xem: 10

Ứng xử nơi công sở là điều không hề dễ dàng với nhiều người. Để không bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp và kém tế nhị, bạn nên tránh một số điều sau đây