•    
  •    
Báo người lao động - Thế giới việc làm
23/03/2018 - 09:03 | Lượt xem: 327

BHXH Việt Nam vừa ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018, nhằm mục đích cắt giảm, đơn giản các TTHC, tiết kiệm chi phí và thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Theo đó, các công chức, viên chức và đơn vị trong ngành thực hiện rà soát TTHC; kịp thời kiến nghị các phương án đơn giản hoá thủ tục khi phát hiện những vướng mắc, bất cập trong quy định TTHC. TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ hoặc bãi bỏ phải được kịp thời công bố, niêm yết công khai, cập nhật vào có sở dữ liệu Quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, trang thông tin điện tử BHXH các tỉnh, thành phố; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, TTHC kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Đồng thời, TTHC phải đảm bảo liên thông giữa các bộ, ngành và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC.

BHXH Việt Nam giao Vụ Pháp chế cùng các đơn vị liên quan xây dựng quyết định ban hành quy định về kiểm soát TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của BHXH Việt Nam (quyết định này thay thế QĐ số 798/QĐ-BHXH và QĐ số 999/QĐ-BHXH); xây dựng quyết định của Tổng Giám đốc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của BHXH Việt Nam năm 2018.

Ban Thu, Ban Sổ - thẻ, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT, Vụ Tài chính- Kế toán phối hợp với Vụ Pháp chế cùng các đơn vị liên quan, BHXH các tỉnh rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam và đề nghị đơn giản hoá TTHC liên quan đến truy lĩnh lương hưu, hưởng tiếp trợ cấp BHXH trong các trường hợp (hết hạn hưởng, không còn tên trên danh sách chi trả tháng này nhưng còn số tiền của các tháng trước chưa nhận, người hưởng hoặc người lĩnh thay 6 tháng liên tục không nhận tiền, cơ quan BHXH đã tạm ngừng in danh sách chi trả, truy lĩnh chế độ BHXH 1 lần của những năm trước); người hưởng lĩnh chế độ BHXH hằng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh; uỷ quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH... 

T.T
( Lao Động )

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Kỹ năng nghề nghiệp

Dân văn phòng thử ngay 5 điều sau để nâng cao tinh thần và sức khỏe
19/07/2019 - 05:07 | Lượt xem: 64

Duy trì những thói quen đơn giản sau đây sẽ giúp dân văn phòng thấy khoẻ khoắn và cải thiện tinh thần làm việc tối đa

Quản lý thời gian hiệu quả: thời gian thực, hay theo đồng hồ?
12/07/2019 - 05:07 | Lượt xem: 50

Trong thời đại công nghệ, việc quản lý thời gian càng trở nên thử thách khi con người bị phân tâm bởi sự ra đời ồ ạt của các ứng dụng công nghệ, mạng xã hội